ISOLATOR VCR - Chất lượng, Công nghệ, Đáp ứng mọi tiêu chuẩn