Dự án tập đoàn Zentiva Group a.s – Cộng Hòa Séc

Dự án tập đoàn Zentiva Group a.s – Cộng Hòa Séc

Zentiva Group a.s.| Cộng Hòa Séc năm 2009

Tủ an toàn sinh học – Isolator làm việc với các loại vật liệu nguy hiểm

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Zentiva

Chủ đầu tư, địa điểm Công ty Zentiva Group a.s. l Cộng Hòa Séc
Ngày thực hiện 11/2009
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để làm việc với các vật liệu nguy hiểm nhạy cảm với oxy
  • Áp suất bên trong âm, giúp bảo vệ người nhân viên
  • Dòng khí Turbulent
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2
  • Độ sạch cấp “C” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU

Hình ảnh của dự án:

Dự án công ty Zentiva Group a.s - CH.Séc

Dự án công ty Zentiva Group a.s - CH.Séc

Dự án công ty Zentiva Group a.s - CH.Séc

Dự án công ty Zentiva Group a.s - CH.Séc

Dự án công ty Zentiva Group a.s - CH.Séc

(Tủ cách ly Isolator xử lý các vật liệu nguy hiểm; Tập đoàn Zentiva a.s .; Prague, Cộng hòa Séc)