Dự án Học viện Khoa học Slovakia

Dự án Học viện Khoa học Slovakia

Học viện Khoa học Slovakia năm 2015

Tủ an toàn sinh học – Isolator làm việc với các loại vật liệu vô trùng nguy hiểm

Dự án Học viện Khoa học Slovakia do BLOCK cung cấp thiết Isolator

Chủ đầu tư, địa điểm Học viện Khoa học Slovakia
Ngày thực hiện 7/2015
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để làm việc với các vật liệu nguy hiểm trong môi trường vô trùng. Người vận hành là việc với các vi rút sống bên trong tủ cách ly – Isolator.
  • Áp suất âm bên trong, giúp bảo vệ người nhân viên
  • Luồng khí Laminar 0,45 m/s ±20%
  • Độ sạch cấp “A” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2

Hình ảnh của dự án:

Dự án Học viện Khoa học Slovakia do BLOCK cung cấp thiết Isolator

Thiết bị Isolator của BLOCK cung cấp cho Học viện Khoa học Slovakia năm

Thiết bị Isolator của BLOCK cung cấp cho Học viện Khoa học Slovakia

Thiết bị Isolator của BLOCK cung cấp cho Học viện Khoa học Slovakia

(Tủ cách ly Isolator xử lý các vật liệu vô trùng nguy hiểm; Học viện Khoa học Slovakia năm 2015)