Dự án công ty Veropharm – Abbott, Nga

Dự án công ty Veropharm – Abbott, Nga

Veropharm – Abbott, Nga

Buồng cân isolator – Cân hormones API

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Veropharm - Abbott

Hình ảnh của dự án:

Chủ đầu tư, địa điểm Veropharm – Abbott, Nga
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để cân hormones
  • Áp suất âm bên trong, giúp bảo vệ nhân viên
  • Dòng khí Turbulent
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2
  • Độ sạch cấp “D” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU
  • Thiết bị bao gồm ba buồng làm việc, bao gồm một buồng làm việc và hai buồng airlock là “K2” và “K3”. Buồng làm việc K1 là nơi, xử lý, vận chuyển và cân sản phẩm. Airlock K3 được sử dụng để tiếp nhận sản phẩm. Airlock K2 được sử dụng để chiết xuất vật liệu thông qua một lớp lót liên tục

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Veropharm - Abbott l Nga

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Veropharm - Abbott l Nga

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Veropharm - Abbott l Nga

(Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để cân hormones API, Công ty Veropharm – Abbott, Nga)