Dự án CARBOGEN AMCIS AG, Thụy sĩ

Dự án CARBOGEN AMCIS AG, Thụy sĩ

Dự án cho công ty CARBOGEN AMCIS AG, Thụy sĩ, năm 2019

Công nghệ Isolator để làm việc với các loại vật liệu nguy hiểm

Dự án cho công ty CARBOGEN AMCIS AG của Thụy sĩ năm 2019

Chủ đầu tư Công ty CARBOGEN AMCIS AG, Thụy sĩ, năm 2019
Ngày thực hiện 12/2019
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để làm việc với các vật liệu nguy hiểm nhạy cảm với oxy
  • Áp suất bên trong âm
  • Dòng khí Turbulent
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2
  • Độ sạch cấp “C” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU
  • Isolator được thiết kế tùy chỉnh theo tiêu chuẩn của khách hàng

Hình ảnh thực tế của dự án

Isolator của dự án CARBOGEN AMCIS AG

Isolator của dự án CARBOGEN AMCIS AG

Isolator của dự án CARBOGEN AMCIS AG