Dự án công ty Bioveta a.s, Cộng hòa Séc

Dự án công ty Bioveta a.s, Cộng hòa Séc

Bioveta a.s – Cộng hòa Séc

Tủ an toàn sinh học – Isolator xử lý vi rút và các chất lây nhiễm

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioveta a.s

Chủ đầu tư, địa điểm Bioveta a.s., Ivanovice na Hané, Cộng hòa Séc
Ngày thực hiện 2014
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để xử lý vi rút và các chất lây nhiễm và vận chuyển an toàn đến các lò phản ứng sinh học.
  • Áp suất dương bên trong, giúp bảo vệ sản phẩm
  • Dòng khí Turbulent
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2
  • Độ sạch cấp “A” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU

Hình ảnh của dự án:

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioveta a.s

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioveta a.s

(Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để xử lý vi rút và các chất lây nhiễm, Công ty Bioveta a.s , Cộng hòa Séc)