Dự án công ty Bioceltix S.A, Ba Lan

Dự án công ty Bioceltix S.A, Ba Lan

Bioceltix S.A, Ba Lan năm 2019

Tủ an toàn sinh học – Isolator làm việc với các tế bào và mô của động vật có vú

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Chủ đầu tư, địa điểm Công ty Bioceltix S.A, Ba Lan, năm 2019
Ngày thực hiện 2019
Mô tả dự án:
  • Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để làm việc với các tế bào và mô của động vật có vú (chuẩn bị mô, tách mô, ủ tế bào, v.v.)
  • Áp suất bên trong dương, giúp bảo vệ sản phẩm
  • Dòng khí Laminar
  • Độ kín khe hở cấp 3 theo tiêu chuẩn ISO 10648-2
  • Độ sạch cấp “A” đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU

Hình ảnh của dự án:

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

Thiết bị Isolator do BLOCK cung cấp cho công ty Bioceltix S.A

(Tủ cách ly – Isolator được thiết kế để làm việc với các tế bào và mô của động vật có vú, Công ty Bioceltix S.A, Ba Lan)